2019.09 ACMES Co-organized MGH Pathologists Training Program

12/31/2019

 

 

 

20199月来自中国的数十名病理学家来到麻省总医院学习培训,ACMES也协助了组织及联络工作